km 0+000 - 1+900

Zielone Królewskie

km 1+900 - 4+250

Zielone Kamedulskie

km 4+250 - 6+600

Kuków

km 6+600 - 8+850

Bród Mały

Krzywólka

km 8+850 - 11+200

Stary Bród

Biała Wodo

km 11+200 - 12+550

km 0+419,36 - 0+000 łącznica z DK8

km 0+000 - 0+950

WE-1

WD-1a

<< powrót

Koniec Obwodnicy Augustowa
km 12+750

Budowa Obwodnicy Suwałk
Początek km 0+000

km 0+850 - 1+950

WD-2

<< powrót

ZRI-3

km 3+000 - 4+300

WE-3

<< powrót

ZRI-4

ZRI-5

km 4+2500 - 5+400

WD-4

<< powrót

ZRI-6

ZRI-7

Węzeł „Suwałki Zachód”

zlokalizowany jest w km 4+661.67 - krzyżowanie drogi ekspresowej z istniejącą drogą wojewódzką nr 653 (ul. Bakałarzewska) relacji Sejny – Olecko jest węzłem typu „WB”. Połączenie drogi ekspresowej z drogą wojewódzką przewidziano w formie 2 skrzyżowań jednopoziomowych w kształcie „ronda”. Przejazd drogą wojewódzką zaprojektowano wiaduktem nad obwodnicą (obiekt WD-4). Na węźle zlokalizowano 2 zbiorniki retencyjno-infiltracyjne.

km 6+650 - 7+800

WD-5

<< powrót

ZR-10

PZ-6

km 7+600 - 8+900

WE-7.1
M-7.2

<< powrót

km 8+850 - 9+800

WE-8

<< powrót

PZ-9

km 9+800 - 11+300

<< powrót

WE-10

ZRI-11

km 11+200 - 12+550

<< powrót

WD-11

ZRI-12

<< powrót

PZ-12

ZR-12

WE-13

łącznica km 0+419,36 - 0+000

km 12+250 - 12+830

Koniec budowy odcinka dwujezdniowego
Obwodnicy Suwałk

Początek budowy łącznicy węzła "Suwałki Północ"
stanowiącej jednojezdniowe podłączenie do istniejącej DK 8

<< powrót

Wiadukt WE-1 w ciągu drogi ekspresowej S61 nad linią kolejową relacji Olecko - Suwałki, km 0+431.45

<< powrót

Wiadukt WD-1a w ciągu drogi dojazdowej DD-01a nad linią kolejową relacji Olecko - Suwałki, km 0+318.82

<< powrót

Wiadukt WD-2 nad drogą ekspresową S61, Suwałki - Zielone Królewskie, km 1+644.02

<< powrót

Wiadukt WE-3 w ciągu drogi ekspresowej S61, nad drogą Suwałki - Wychodne, km 3+489.49

<< powrót

Wiadukt WD-4 nad drogą ekspresową S61 w ciągu drogi 653 Suwałki - Olecko. Wiadukt jest częścią węzła Suwałki Zachód, km 4+661.67

<< powrót

Wiadukt WD-5 nad drogą ekspresową S61 w ciągu drogi 652 Suwałki - Gołdap, km 6+746.56

<< powrót

Przejście dla zwierząt PZ-6 w ciągu drogi ekspresowej S61, km 6+976

<< powrót

Wiadukt WE-7.1 (km 8+227.93) oraz most M-7.2 (km 8+294.51) w ciągu drogi ekspresowej S61 nad drogą dojazdową DD-10 oraz rzeką Czarna Hańcza

<< powrót

Wiadukt WE-8 pod drogą ekspresową S61 w ciągu drogi 1134B Suwałki - Okrągłe, km 8+868.30

<< powrót

Przejście dla zwierząt PZ-9 w ciągu drogi ekspresowej S61, km 9+206.35

<< powrót

Wiadukt WE-10 w ciągu drogi ekspresowej S61 nad drogą 1142B Suwałki - Żywa Woda, km 10+418.53

<< powrót

Wiadukt WD-11 nad drogą ekspresową S61 w ciągu drogi 655 Suwałki - Jeleniowo, km 12+086.44

<< powrót

Przejście dla zwierząt PZ-12 w ciągu drogi ekspresowej S61, km 12+805.68

<< powrót

Wiadukt WE-13 w ciągu łącznicy drogi ekspresowej S61 z drogą wojewódzką WD8 nad drogą gminną 101270B, km 0+740.73

km 5+400 - 6+650

<< powrót

ZRI-8

ZRI-9

km 1+950 - 3+3000

<< powrót

ZRI-4

ZRI-5